Het beschikbaar stellen van informatie is van essentieel belang